Projekty spolufinancované EU

Název projektu: Rozšíření technologické základny společnosti FEVE, s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008154
Program: OPPIK Technologie – IV. Výzva
Náplň: Předmětem projektu společnosti je rozšíření technologické základny spočívající v pořízení, instalaci a uvedení do provozu jedné nové technologie zinkovací linky. Díky realizaci projektu bude společnost schopna rozšířit portfolio nabízených služeb a zajistit kvalitnější technologické operace, a tím i posílit celkovou produkční kapacitu. Zároveň dojde k urychlení realizace zakázek a ke zvýšení kvality jejich plnění. Projekt dále přispěje k navýšení efektivity plánování, řízení a plnění zakázek. Cílem projektu je rovněž zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.
Termín realizace: 12/2016 – 12/2019
Logo EU fondy

Najdete nás

FEVE s.r.o.
Podnikatelská 878
Ostrava-Hrabová
720 00 CZ
IČO: 286 17 355
DIČ: CZ286 17 355
Copyright © 2024 FEVE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Web vytvořil Kryštof Macošek.