Zinko-niklování

NOVÁ LINKA TO JSOU NOVÉ MOŽNOSTI

Od prosince je rozšířen náš provoz o novou linku pro zinko-niklování.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

 BUBNOVÁ (HROMADNÁ) TECHNOLOGIE
PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ LINKA ŘÍZENÁ POČÍTAČEM
MĚSÍČNÍ KAPACITA 400 TUN
SPECIÁLNÍ ODSTŘEDIVKY S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ PROCESU

PASIVACE

MODRÁ
TRANSPARENTNÍ
ČERNÁ

Možnosti utěsnění

STANDARDNÍ UTĚSNĚNÍ V LINCE
SPECIÁLNÍ UTĚSNĚNÍ VEDLE LINKY

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu: Rozšíření technologické základny společnosti FEVE, s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008154
Program: OPPIK Technologie – IV. Výzva
Náplň: Předmětem projektu společnosti je rozšíření technologické základny spočívající v pořízení, instalaci a uvedení do provozu jedné nové technologie zinkovací linky. Díky realizaci projektu bude společnost schopna rozšířit portfolio nabízených služeb a zajistit kvalitnější technologické operace, a tím i posílit celkovou produkční kapacitu. Zároveň dojde k urychlení realizace zakázek a ke zvýšení kvality jejich plnění. Projekt dále přispěje k navýšení efektivity plánování, řízení a plnění zakázek. Cílem projektu je rovněž zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.
Termín realizace: 12/2016 – 12/2019