Feve s.r.o.
Ostatní technologie

Průmyslové odmašťování

UNIVERSAL 81C - DÜRR Ecoclean GmbH

Kontinuální automatická destilace čistícího media
Jemná filtrace přes svíčkové filtry
Ultrazvukové zařízení
Druhá zaplavovací nádrž pro jemné čištění
Rozměry mycího koše 620 x 440 x 250 mm
MERCURY

Odvodíkování

Po procesu zinkování je možné díly odvodíkovat. Samovolný únik vodíku z povrchu dílu sníží riziko vodíkového křehnutí.

Manuální

Balení

Zboží Vám zabalíme dle vašeho přání tak, že bude rovnou připraveno k expedici Vašemu zákazníkovi.

1,5t - 5t - 24t

Doprava

Skrze dodavatele, se kterými úzce spolupracujeme, zajistíme dopravu k Vám i zpět.

Corrotherm 610 E

Test v solné mlze

Objem zkušební komory je 400 l (700 x 800 x 720 délka x výška x šířka mm).
Možnost umělých atmosfér: solná mlha, nasycená vlhkost (kondenzace).

100% VÝSTUPNÍ KONTROLA

Manuální

Součástí nabídky našich služeb je 100% vizuální kontrola, měření, opravy, kontroly funkčnosti, dokončovací práce.
Kontrolou prochází 100% součástek.
Kontrola se obecně skládá z několika na sebe navazujících fází, jejichž počet závisí na složitosti dílů.